logo
  • 13/09/2017
  • Comments Off on Kepala Sub Bagian Bina Program, Penelitian dan Pengembangan Rumah Sakit

Kepala Sub Bagian Bina Program, Penelitian dan Pengembangan Rumah Sakit

Hendri

Nama                                : Hendriyanto Dwi Wahyudi, ST

NIP                                   : 19750831 200604 1 005

Jabatan                             : Kasubag Bina Program, Penelitan  dan Pengembangan Rumah Sakit

Tempat/Tanggal Lahir  : Cilacap, 31 Agustus 1975

Alamat                              : Jalan Jambu RT 02 RW VIII Maos Lor Kec. Maos Cilacap

No. Telp.                           : (0282) 533010 ext.

No. Hp                               : +628156720410

Masa Kerja                       : 2017 s.d. sekarang

Hobby                               : Bertani, Memasak dan Lari

Motto                                : –


Comments are closed.

%d bloggers like this: