logo
  • 13/09/2017
  • Comments Off on Kepala Sub Bagian Anggaran dan Perbendaharaan

Kepala Sub Bagian Anggaran dan Perbendaharaan

Kustiyah

Nama                                : Kustiyah Retnowati, SE, MM

NIP                                   : 196211151984092003

Tempat/Tanggal Lahir         : Banyumas, 15 November 1962

Alamat                              : Jl. Katik No. 529A RT 3 RW 2 Tegalreja Cilacap Selatan,  Cilacap

No. Telp.                           : (0282) 533010 ext. 359

No. Hp                               : +628

Masa Kerja                       : 1 Oktober 1997 s.d. sekarang

Hobby                               : Membaca

Motto                                : Kebahagiaan itu bergantung pada dirimu sendiri


Comments are closed.

%d bloggers like this: