logo
  • 20/10/2018
  • Comments Off on Kepala Bidang Pelayanan Medis

Kepala Bidang Pelayanan Medis

 

Nama                                :  dr. Yuyung Budiwaskito

NIP                                   :  19670621 200906 1 002

Jabatan                             : Kabid. Pelayanan Medis

Tempat/Tanggal Lahir    :  Pekalongan, 21 Juni 1967

Alamat                              :  Sidanegara Indah blok 18/705, Cilacap Tengah

No. Hp                               : (0282) 533010

Masa Kerja                       : 2009 s.d. sekarang

Hobby                               : Bersepeda


Comments are closed.

%d bloggers like this: